XVII. všesokolský slet v Praze 30.6. 5. 7. 2024

Pár fotek ze sletu naleznete zde:

07.07.2024 XVII. všesokolský slet v Praze 30.6. 5. 7. 2024

nebo zde:

Sokol Gala večer

nebo i zde:

Všesokolský slet 2024 – XVII. všesokolský slet